PUDU区学联赛

IMG_20140828_204145

 在这次的比赛中,我们学校派出 高中女生,初中女生和初中男生
而高中男生因为考试的缘故无法出队。
经过我们的一番拼搏之下,3队都荣获冠军。其中,高晶仪同学和柯月盈同学荣获最佳二传手,林恒同学荣获最有价值球员。
在这场比赛中,要感谢教练的细心教导,使我们能够在比赛中能够运用我们所学会的技巧。当然,我们仍然有许多不足之处,需要进行检讨。检讨后会更用心的练习,期待下次更好的表现。
IMG-20150305-WA0050
高中女生
10348277_1640570092840846_3580218358265654891_n
初中男生
11018631_378200188971364_7422748290284092088_n
初中女生

2015排球培训队名单

谢容恩 Chia Rong En                      J1A 5
温佳怡 Wone Jia Yi                        J1A 27
关莞颖 Kwan Wan-Ing                 J1E 14
许芷芊 Koh Zhi Qian                     J1G 9
何彦桥 Phoebe Ho Yuen-Q          J1H 6
刘乐双 Low Le Shuang                J1H 41
迪芬妮 Deffiny                              J2A 4
李婉宁 Wenee Lee Wan Ning     J2A 30
谢嘉健 Chia Kajan                        J2A 37
林凯恒 Lim Khai Han                  J2A 47
彭勇康 Pang Yong Hong             J2A 49
徐敬轩 See Jing Xuan                J2A 50
萧家雄 Siaw Ka Hiong                J2A 51
黄思杰 Wong Tze Jeat               J2A 55
黎俊宏 Lai Jun Hong                  J2B 43
何明仪 Hoo Ming Yi                    J2D 16
柯月盈 Kuah Yuet Yeng             J2D 21
易芷甄 Yit Zhi Yan                      J2D 38
林毅阳 Lam Yee Yang                J2F 38
林子涵 Lim Gee Hann               J2F 42
张镇全 Chong Zhen Ken            J2G 28
罗子冲 Low Zhi Chung               J2J 41
萧嘉敬 Siew Kah Keng                J2J 46
谢勇斌 Chia Yong Bin                 J3C 32
谢辰沛 Cheah Chen Pei               J3G 28
邓礼彤 Leeden Tang                    J3H 10
黄舒微 Ng Sue Wey                     J3K 20
陈思菘 Chen Si Song                    J3K 33
谢文康 Chay Wen Kang               J3K 31
彭浩贤 Pong Haw Yin                  S1C1 51
高詠霖 Koh Weng Lin                  S1C3 14
谢碧莹 Erica Chia Pik Ying         S1C6 4
陈文倩 Chan Voon Chiian           S1C7 4
陈俊翔 Tan Chin Siang               S1S1 51
萧伟杰 Siew Wei Keat                 S1S3 41
林恒 Lim Herng Angel                S2C5 17
林文君 Lim Wenjin                      S2C4 20
翁嘉盈 Eng Kia Ying                    S2C5 7
刘潍铭 Lau Wei Ming                  S2C5 38
何世雄 Hoo Shi Xiong                  S2S1 36
温隽源 Henry Wan Jun Ngan      S2S2 34
陈胤杰 Tan Yin Keat                    S2S2 50
谢宇宁 Chia Yu Ning                     S2S3 7
李永键 Lee Yung Jian                   S2S3 25
潘俊杰 Pua Chuan Keat                S2S3 29
李芯彤 Lee Xin Thung                  S3C1 19
黄永松 Wong Yong Song              S3C1 46
张佳彦 Chang Jia Yen                   S3C2 2
陈詠欣 Chan Wing Yen                 S3C4 2
冯咏仪 Foong Weng Yee               S3S1 7
张爱美 Teo Ai Mei                         S3S2 19
高晶仪 Jeannie Koh Chen Yee     S3S3 7
龙思琪 Loong Shi Kay                   S3S4 9
陈丽文 Tan Li Wen                        S3S4 12