Home // 未分类 // 活动记录③

活动记录③

 

 

 

以下为执委教棋的照片~

正在教棋的执委:黄俊杰

 

 

 

教棋的执委:王书崧

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in 未分类, 照片

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注