Home // 未分类 // 西洋棋学会——团体简介

西洋棋学会——团体简介

                                                                                顾问老师:黄振业师
                                                                                        主席:王书崧

                                                                                    副主席:陈方暐
                                                                                      正秘书:程振瑜
                                                                                    副秘书:黄俊宏
                                                                                        财政:张梓洋
                                                                                       查账:黄俊杰
                                                                                   正总务:何舸维
                                                                                   副总务:何兆钧
                                                                                  正壁报:何万威
                                                                                  副壁报:林俊源
                                                                                      团康:陈邵阳
                                       卫生:邱胜康
                                                                              网页编辑:陈杰恩
Posted in 未分类

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注