Objektif Persatuan Bahasa Malaysia 学会成立宗旨

Objektif  Persatuan学会成立宗旨 :

1. Memupuk minat dan mengumpul pelajar yang berminat dalam Bahasa Malaysia   培养或召集爱好国文的同学

 2. Meninggikan minat pelajar dalam penguasaan Bahasa Malaysia   提高同学们对国文的兴趣

3.  Menaikkan tahap penguasaan Bahasa Malaysia   提高同学们的国文水平

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注