Matlamat Persatuan 学会目标

Matlamat Persatuan 2014    

2014年学会目标

1. Kecermerlangan persatuan akan mencapai 85 markah atau ke atas   学会评鉴达85分或以上

2. Bilik stor mendapat 4 markah atau ke atas   储藏室达4分

3. Papan kenyataan mencapai 7 markah atau ke atas   壁报达7分

4. Laporan setiausaha mencapai 18 markah atau ke atas   秘书报告达18分

5. Laporan bendahari mencapai 18 markah atau ke atas   财政报告达18分

6. Aktiviti harian mencapai 7 markah atau ke  atas   例常活动达7分

7. Blog persatuan mencapai 4 markah atau  ke atas   学会网页达4分

8. Semua laporan dihantar pada masa yang  ditetapkan   所有报告须准时交上

Matlamat Persatuan 2013     

2013年学会目标

1. Kecermerlangan persatuan akan mencapai 80 markah atau ke atas   学会评鉴达80分或以上

2. Bilik stor mendapat 4 markah atau ke atas   储藏室达4分

3. Papan kenyataan mencapai 6 markah atau ke atas   壁报达6分

4. Laporan setiausaha mencapai 18 markah atau ke atas   秘书报告达18分

5. Laporan bendahari mencapai 16 markah atau ke atas   财政报告达16分

6. Aktiviti harian mencapai 7 markah atau ke  atas   例常活动达7分

7. Blog persatuan mencapai 4 markah atau  ke atas   学会网页达4分

8. Semua laporan dihantar pada masa yang  ditetapkan   所有报告须准时交上

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注