Harapan 2013 2013年的展望

Harapan

1. Ahli dapat mempelajari tatabahasa dan kosa kata di persatuan Bahasa Malaysia

    会员们可以在学会学习到国文词汇和语法

2. Ahli dapat mempelajari cara bermain permainan tradisional

     会员们可以学习到如何玩传统游戏

3. Ahli dapat meningkatkan taraf Bahasa Malaysia

    会员们可以提高他们的国文能力

4. Kecemerlangan persatuan dapat mencapai 85 markah atau ke atas

   学会评鉴达到85分或以上

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注