Aktiviti Tahunan 2015 特别活动

PERTANDINGAN SYARAHAN  国文演讲比赛

Objektif 宗旨:

1. Meningkatkan minat para pelajar terhadap syarahan Bahasa Malaysia

   提高同学们对国文演讲的兴趣

2. Meningkatkan taraf bersyarah para pelajar

   提高同学们的演讲水平

3. Menguji bakat para pelajar yang  berpotensi dalam bersyarah

   发掘学生们演讲的潜能