Aktiviti Persatuan Bahasa Malaysia Ke-4

Tarikh: 25 Januari 2017
Masa: 2.50p.m.-4.10p.m.
Tempat: C202
Kehadiran: 4/4
Peratus hadiran: 100%

Masa: 2.50p.m.
Aktiviti persatuan bermula.

Masa: 2.55p.m.
Setiausaha mengambil nama.

Masa: 3.00p.m.
Persatuan kami telah menjalankan aktiviti membuat latihan tatabahasa .Kandungan ia ialah peribahasa dan simpulan bahasa .Kami telah salin 16 peribahasa dan beberapa simpulan bahasa .Kami juga menumpu perhatian terhadap  guru penasihat yang memberikan penerangan tentang peribahasa dan simpulan bahasa.

Masa: 4.00p.m.
Aktiviti persatuan telah tamat.

Masa: 4.05p.m.
Setiausaha mengambil nama.

Masa: 4.10p.m.
Bersurai.

Maklumat:

Aktiviti yang dijalankan pada hari ini bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan ahli supaya ahli dapat menjawab soalan peperiksaan dengan lancar.

Pendapat:

Hari ini kami dapat membelajari peribahasa dan simpulan bahasa yang di luar daripada buku rujukan .Dengan ini, kami dapat menggunakan peribahasa dan simpulan bahasa  ini dengan lancar dalam penulisan kami.