Aktiviti DO2 Persatuan Bahasa Malaysia Ke-13

Tarikh: 12 Mac 2017
Masa: 7.50p.m.-10.30a.m.
Tempat: C202
Kehadiran: 4/4
Peratus hadiran: 100%

Masa: 8.00a.m.
Aktiviti persatuan bermula.

Masa: 8.05a.m.
Setiausaha mengambil nama.

Masa: 8.10a.m.
Aktiviti dijalankan pada hari ini ialah membaca novel dan menulis laporan.Novel yang telah kami baca termasuklah novel Leftenan Adnan Wira Bangsa dan novel Tirani yang merupakan novel SPM.Kami telah mengaji peristiwa yang berlaku dalam  novel dan membincangkan nilai yang terdapat dalam novel.Setelah perbincangan,kami juga telah menulis laporan yang berkaitan dengannya.

Masa: 10.20a.m.
Aktiviti persatuan telah tamat.

Masa: 10.25a.m.
Setiausaha mengambil nama.

Masa: 10.30a.m.
Bersurai.

Maklumat:
Aktiviti yang dijalankan pada hari ini bertujuan untuk mengaji novel yang merupakan skop peperiksaan awam.Hal ini demikian kerana novel merupakan bahagian yang mempunyai 10 markah dalam SPM.Oleh itu,kami perlu lebih masak dengan novel.