Aktiviti D02 Persatuan Bahasa Malaysia Ke-22

Tarikh: 3 Mei 2017(Rabu)
Masa: 2.50p.m.-4.10p.m.
Tempat: Kelas C202
Kehadiran: 4/4
Peratus hadiran: 100%

Masa: 2.50p.m.
Aktiviti persatuan bermula.

Masa: 2.55p.m.
Setiausaha mengambil nama.

Masa: 3.00p.m.
Persatuan kami telah menjalankan aktiviti penulisan karangan.Guru penasihat mengarah ahli memikir ayat topik  diri sendiri berdasarkan tema.Selepas itu,ahli akan menulis ayat topiknya di papan putih dan mengembangkan ayat topiknya.Guru penasihat akan membetulkan ahli jika ada kesalahan pada ayat topiknya.Setelah itu,ahli akan menulis karangan berdasarkan ayat topik tersebut.

Masa: 4.00p.m.
Aktiviti persatuan telah tamat.

Masa: 4.05p.m.
Setiausaha mengambil nama.

Masa: 4.10p.m.
Bersurai.

Maklumat:

Aktiviti yang dijalankan pada hari ini bertujuan untuk membolehkan ahli  melatih teknik menulis karangan.Selain itu,ahli memikir ayat topik dengan diri sendiri dapat melatih keupayaan berfikir ahli supaya ahli dapat jawab dengan lancar dalam peperiksaan.