Aktiviti D02 Persatuan Bahasa Malaysia Ke-10

Tarikh: 1 Mac 2017
Masa: 2.50p.m.-4.10p.m.
Tempat: C202
Kehadiran: 4/4
Peratus hadiran: 100%

Masa: 2.50p.m.
Aktiviti persatuan bermula.

Masa: 2.55p.m.
Setiausaha mengambil nama.

Masa: 3.00p.m.
Persatuan kami telah menjalankan aktiviti latihan tatabahasa iaitu ayat aktif dan ayat pasif.Kami diberi 12 soalan ayat aktif dan harus menyatakan kata kerja trasitif , objek dan menulis semula soalan dengan ayat pasif.Kami juga menjawab dengan bergilir-giliran dan guru penasihat akan membetulkan kami jika ada kesalahan.

Masa: 4.00p.m.
Aktiviti persatuan telah tamat.

Masa: 4.05p.m.
Setiausaha mengambil nama.

Masa: 4.10p.m.
Bersurai.

Maklumat:

Aktiviti yang dijalankan pada hari ini bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan ahli supaya ahli dapat lebih memahami cara menukar ayat aktif kepada ayat pasif.