Activiti Persatuan Bahasa Malaysia Ke-8

Tarikh: 18 Februari 2017
Masa: 7.50p.m.-10.30a.m.
Tempat: C202
Kehadiran: 4/4
Peratus hadiran: 100%

Masa: 8.00a.m.
Aktiviti persatuan bermula.

Masa: 8.05a.m.
Setiausaha mengambil nama.

Masa: 8.10a.m.
Aktiviti dijalankan pada hari ini ialah menonton filem orang Melayu dan menulis laporan.Filem yang telah kami menonton ialah filem komedi melayu Jawa “SOGEH(orang kaya)”.Filem ini berkaitan dengan perubahan sebuah keluarga yang kaya tetapi sombong setelah berkenal dengan watak utama.Sikap mereka telah berubah menjadi bertimbang rasa dan prihatin kepada orang lain.

Masa: 10.20a.m.
Aktiviti persatuan telah tamat.

Masa: 10.25a.m.
Setiausaha mengambil nama.

Masa: 10.30a.m.
Bersurai.

Maklumat:
Aktiviti yang dijalankan pada hari ini bertujuan untuk melatih teknik ahli mendengar cara orang Jawa bercakap dan budaya orang Jawa.