Aktiviti Persatuan Bahasa Malaysia Ke-24

Tarikh: 7 Mei 2016
Masa: 7.50a.m.-10.30a.m.
Tempat: C304
Kehadiran: 5/5
Peratus hadiran: 100%

Masa: 7.50a.m.
Aktiviti persatuan bermula.

Masa: 7.55a.m.
Setiausaha mengambil nama.

Masa: 8.00a.m.
Aktiviti dijalankan pada hari ini ialah pertandingan cari kata. Ahli-ahli persatuan dibahagikan kepada dua kumpulan, iaitu dua orang satu kumpulan. Antara dua orang itu akan bertanding mencari semua kata yang ditunjukkan di papan putih dalam masa yang paling singkat. Selepas satu kumpulan sudah habis bertanding, kumpulan yang lain akan bertanding mencari kata yang sama lagi. Antara dua ahli yang dapat mencari kata yang paling banyak dan dua ahli yang lain itu akan bertanding lagi. Ahli yang gagal untuk mencari kata yang banyak akan dikenakan hukuman.

Masa: 10.20a.m.
Aktiviti persatuan telah tamat.

Masa: 10.25a.m.
Setiausaha mengambil nama.

Masa: 10.30a.m.
Bersurai.

Maklumat:
Aktiviti yang dijalankan pada hari ini bertujuan untuk meluaskan kosa kata ahli-ahli persatuan.