Aktiviti Persatuan Bahasa Malaysia Ke-14

Tarikh: 26 Mac 2016
Masa: 7.50a.m.-10.30a.m.
Tempat: C304
Kehadiran: 5/5
Peratus hadiran: 100%

Masa: 7.50a.m.
Aktiviti persatuan bermula.

Masa: 7.55a.m.
Setiausaha mengambil nama.

Masa: 8.00a.m.
Aktiviti dijalankan pada hari ini ialah teka-teki. Setiap ahli persatuan bergilir-gilir mengemukakan satu soalan yang berkaitan dengan Persatuan Bahasa Malaysia atau kosa kata dalam Bahasa Malaysia serta meminta ahli persatuan lain untuk meneka perkataan tersebut. Ahli persatuan yang meneka perkataan akan diberikan beberapa huruf kata sebagai tips supaya mudah difahami. Ahli-ahli persatuan diberikan masa sebuah lagu untuk menjawab soalan yang diberikan. Setiap ahli persatuan sangat aktif dalam menjawab soalan.

Masa: 10.20a.m.
Aktiviti persatuan telah tamat.

Masa: 10.25a.m.
Setiausaha mengambil nama.

Masa: 10.30a.m.
Bersurai.

Maklumat:
Aktiviti yang dijalankan pada hari ini bertujuan untuk membantu ahli-ahli persatuan untuk belajar kosa kata Bahasa Malaysia.