Aktiviti D02 Persatuan Bahasa Malaysia Ke-36

Tarikh: 27 Julai 2016
Masa: 2.50p.m.-4.10p.m.
Tempat: C304
Kehadiran: 5/5
Peratus hadiran: 100%

Masa: 2.50p.m.
Aktiviti persatuan bermula.

Masa: 2.55p.m.
Setiausaha mengambil nama.

Masa: 3.00p.m.
Aktiviti dijalankan pada hari ini ialah belajar maksud kosa kata dan peribahasa. Setiap ahli persatuan diberikan sebuah petikan bertemakan semangat perpaduan. Ahli-ahli persatuan diminta untuk menggaris perkataan yang tidak difahami serta peribahasa yang boleh dijumpai dalam petikan tersebut. Setiap ahli persatuan diminta mencari maksud perkataan tersebut dengan menggunakan kamus lalu menulis perkataan dan maksudnya ke dalam buku latihan setelah berkongsi dengan ahli persatuan yang lain.

Masa: 4.00p.m.
Aktiviti persatuan telah tamat.

Masa: 4.05p.m.
Setiausaha mengambil nama.

Masa: 4.10p.m.
Bersurai.

Maklumat:
Aktiviti yang dijalankan pada hari ini bertujuan untuk meluaskan kosa kata ahli-ahli persatuan dan cara penggunaan peribahasa.