Aktiviti D02 Persatuan Bahasa Malaysia Ke-31

Tarikh: 2 Julai 2016
Masa: 7.50a.m.-10.30a.m.
Tempat: C304
Kehadiran: 5/5
Peratus hadiran: 100%

Masa: 7.50a.m.
Aktiviti persatuan bermula.

Masa: 7.55a.m.
Setiausaha mengambil nama.

Masa: 8.00a.m.
Aktiviti dijalankan pada hari ini ialah aktiviti pembelajaran sajak. Sebuah video tentang beberapa perkara penting yang harus diperhatikan ketika sedang menulis sajak telah ditayangkan kepada ahli-ahli persatuan. Ahli-ahli persatuan juga ditunjukkan beberapa buah sajak yang bertemakan Hari Raya Aidilfitri dan diminta untuk menerangkan maksud sajak tersebut. Selepas itu, ahli-ahli persatuan juga diminta untuk mendeklamasikan salah satu sajak di depan kelas.

Masa: 10.20a.m.
Aktiviti persatuan telah tamat.

Masa: 10.25a.m.
Setiausaha mengambil nama.

Masa: 10.30a.m.
Bersurai.

Maklumat:
Aktiviti yang dijalankan pada hari ini bertujuan untuk membantu ahli-ahli persatuan memahami cara yang betul untuk menulis sebuah sajak.