Aktiviti Persatuan Bahasa Malaysia Ke-25

Tarikh: 11 Mei 2016
Masa: 2.50p.m.-4.10p.m.
Tempat: C304
Kehadiran: 4/5
Peratus hadiran: 95%

Masa: 2.50p.m.
Aktiviti persatuan bermula.

Masa: 2.55p.m.
Setiausaha mengambil nama.

Masa: 3.00p.m.
Aktiviti dijalankan pada hari ini ialah latihan simpulan bahasa. Beberapa latihan simpulan bahasa telah ditulis di papan putih. Ahli-ahli persatuan diminta untuk mengisi tempat kosong untuk soalan yang tertentu, memadankan maksud kepada simpulan bahasa yang membawa maksud tersebut dan menggaris simpulan bahasa yang paling sesuai untuk digunakan dalam setiap ayat yang diberikan. Setiap ahli persatuan telah memberikan kerjasama dan bersikap aktif dalam menjawab soalan.

Masa: 4.00p.m.
Aktiviti persatuan telah tamat.

Masa: 4.05p.m.
Setiausaha mengambil nama.

Masa: 4.10p.m.
Bersurai.

Maklumat:
Aktiviti yang dijalankan pada hari ini bertujuan untuk membantu ahli-ahli persatuan untuk belajar simpulan bahasa yang tidak pernah dipelajari.