Aktiviti Persatuan Bahasa Malaysia Ke-21

Tarikh: 12 Mei 2015
Masa: 2.50pm-4.10pm
Tempat: D103
Kehadiran:18/21
Peratus hadiran: 75%

Masa: 2.50p.m.
Aktiviti persatuan bermula.

Masa: 2.55p.m.
Setiausaha mengambil nama.

Masa: 3.00p.m.
Aktiviti yang dijalankan pada hari ini ialah latihan penterjemahan. Ahli-ahli persatuan telah diberikan beberapa ayat dalam bahasa Cina dan diminta untuk menterjemahkan ayat-ayat tersebut kepada bahasa Malaysia. Guru penasihat telah membimbing ahli-ahli persatuan semasa mereka menghadapi masalah ketika sedang menterjemahkan kata-kata yang lebih susah dan mencabar.

Masa: 4.00p.m.
Aktiviti persatuan telah tamat.

Masa: 4.05p.m.
Setiausaha mengambil nama.

Masa: 4.10p.m.
Bersurai.

Maklumat:
Aktiviti yang dijalankan pada hari ini bertujuan untuk membina penguasaan bahasa Malaysia mereka serta meningkatkan teknik ahli-ahli dalam menterjemahkan sebuah ayat tanpa sebarang kesalahan.

Pendapat:
Saya berharap bahawa ahli-ahli persatuan dapat menguasai cara yang betul untuk menjawab soalan penterjemahan serta dapat meningkatkan tatabahasa mereka.