Aktiviti Persatuan Bahasa Malaysia Ke-19

Tarikh: 5 Mei 2015
Masa: 2.50pm-4.10pm
Tempat: D103
Kehadiran: 20/21
Peratus hadiran: 95%

Masa: 2.50p.m.
Aktiviti persatuan bermula.

Masa: 2.55p.m.
Setiausaha mengambil nama.

Masa: 3.00p.m.
Aktiviti yang dijalankan pada hari ini ialah latihan tatabahasa. Guru penasihat telah menunjuk ahli-ahli persatuan cara yang betul untuk menjawab soalan tatabahasa. Beberapa latihan telah diberikan kepada semua ahli persatuan supaya mereka akan lebih memahami soalan tatabahasa. Ahli-ahli persatuan amat aktif meminta bimbingan daripada guru penasihat ketika menghadapi kesukaran semasa sedang menjawab soalan.

Masa: 4.00p.m.
Aktiviti persatuan telah tamat.

Masa: 4.05p.m.
Setiausaha mengambil nama.

Masa: 4.10p.m.
Bersurai.

Maklumat:
Aktiviti yang dijalankan pada hari ini bertujuan untuk membina penguasaan bahasa Malaysia mereka supaya dapat meningkatkan tatabahasa masing-masing.

Pendapat:
Saya berharap bahawa ahli-ahli persatuan dapat memahami cara yang betul untuk menjawab soalan tatabahasa serta dapat meningkatkan tatabahasa mereka.