Aktiviti Persatuan Bahasa Malaysia Ke-16

Tarikh: 21 Apr 2015
Masa: 2.50pm-4.10pm
Tempat: D103
Kehadiran: 20/21
Peratus hadiran: 95%

Masa: 2.50p.m.
Aktiviti persatuan bermula.

Masa: 2.55p.m.
Setiausaha mengambil nama.

Masa: 3.00p.m.
Aktiviti yang dijalankan pada hari ini ialah aktiviti pemahaman cerpen. Guru penasihat telah memberi setiap ahli persatuan sebuah petikan cerpen. Ahli-ahli persatuan diminta memahami jalan cerita cerpen tersebut dan menjawab soalan yang dikemukakan dalam kertas.

Masa: 4.00p.m.
Aktiviti persatuan telah tamat.

Masa: 4.05p.m.
Setiausaha mengambil nama.

Masa: 4.10p.m.
Bersurai.

Maklumat:
Aktiviti yang dijalankan pada hari ini bertujuan untuk meningkatkan kefahaman ahli-ahli persatuan dan penguasaan bahasa Malaysia mereka ketika sedang menjawab soalan.

Pendapat:
Saya berharap bahawa ahli-ahli persatuan dapat lebih mudah menguasai bahasa Malaysia serta kefahaman mereka terhadap bahasa Malaysia dapat ditingkatkan.