Aktiviti D02PersatuanBahasa Malaysia ke-35

Tarikh: 8-8-2015

Masa       : 10.50am

Tempat   : D103

Kehadiran: 18/21

Peratus keha8iran: 85.71%

 

Aktiviti yang dijalankan:

 

Masa: 10.58am

AktivitiPersatuanBahasa Malaysia bermula.

 

Masa: 11.00am

Setiausahamulamengambilnama.

 

Masa: 11.05am

Aktiviti yang dijalankan pada hari ini ialah raptai laporan pencapaian persatuan. Ahli-ahli persatuan yang terlibat dalam aktiviti ini amat aktif dan gigih berusaha untuk melaksanakan tugas mereka. Guru penasihat dan pengerusi juga telah membantu membimbing ahli-ahli persatuan tersebut supaya mereka dapat memajukan diri serta mempunyai prestasi yang lebih memuaskan pada raptai yang seterusnya.

Masa: 12.00pm

Aktiviti  tamat.Ahli-ahli mengemaskan kelas.

 

Masa: 12.05pm

Setiausaha mengambil nama.

 

Masa: 12.10pm

Bersurai.

 

Maklumat:

Aktiviti yang dijalankan pada hari ini bertujuan untuk memastikan bahawa prestasi ahli-ahli persatuan kami dapat dimajukan.

Pendapat:

Saya berharap bahawa ahli-ahli persatuan dapat belajar untuk sentiasa mempunyai sikap serius terhadap aktiviti-aktiviti yang amat penting.