Aktiviti D02PersatuanBahasa Malaysia ke-33

Tarikh: 1-8-2015

Masa       : 10.50am

Tempat   : D103

Kehadiran: 16/21

Peratus keha8iran: 76.19%

 

Aktiviti yang dijalankan:

 

Masa: 10.58am

Aktiviti Persatuan Bahasa Malaysia bermula.

 

Masa: 11.00am

Setiausaha mula mengambil nama.

 

Masa: 11.05am

Aktiviti hari ini adalah mengenalkan adat perkahwinan orang melayu.Pada mulanya, ketua pengatur aktiviti memperkenalkan  adat perkahwinan orang melayu dan memangil ahli-ahli mencatatkan nota tentang adat perkahwinan orang melayu. Selepas mencatatkan nota, ketua pengatur aktiviti menyuruh ahli persatuan melakonkan pemandangan perkahwinan supaya dapat memberi contoh yang lebih teliti kepada ahli persatuannya.Selainitu, ketua pengatur aktiviti juga menyediakan hadiah kepada ahli persatuan yang membantunya semasa berlakon.

 

Masa: 12.00pm

Aktiviti tamat.Ahli-ahli mengemaskan kelas.

 

Masa: 12.05pm

Setiausaha mengambil nama.

 

Masa: 12.10pm

Bersurai.

 

Maklumat:

 

Aktiviti ini dijalankan untuk memperkenalkan adat perkahwinan orang melayu.

 

Pendapat:

 

Selepas menjalankan aktiviti ini, saya berharap bahawa ahli persatuannya dapat mengetahui adat perkahwinan kaum lainberbeza  dengan kaum cina.