Aktiviti D02PersatuanBahasa Malaysia ke-22

Masa       : 10.50am

Tempat   : D103

Kehadiran: 26/29

Peratuskehadiran: 89.7%

 

Aktiviti yang dijalankan:

 

Masa: 10.58am

Aktiviti Persatuan Bahasa Malaysia bermula.

 

Masa: 11.00am

Setiausaha mula mengambil nama.

 

Masa: 11.05am

Aktiviti hari ini ialah bermain congkak.Pada mula-mulanya, ahli-ahli akan dibahagikan kepada 3 hingga 4 orang sekumpulan. Salah seorang ahli akan mengagihkan guli-guli kepada setiap kumpulan berdasarkan lubang yang terpahat pada congkak masing-masing.Setiapahliakandiberipeluanguntukbermain permainan traditional ini dan bermain bergilir-giliran dan akhirnya sesiapa yang mempunyai guli yang banyak dianggap sebagai pemenang.

 

Masa: 12.00pm

Aktiviti tamat.Ahli-ahli mengemaskan kelas.

 

Masa: 12.05pm

Setiausaha mengambil nama.

 

Masa: 12.10pm

Bersurai.

 

Maklumat:

 

Aktiviti ini dijalankan untuk memperkenalkan permainan tradisional ini kepada ahli-ahli.Dengan ini, ahli-ahli boleh mengenali dan  mengetahui cara untuk bermain congkak.

 

Pendapat:

 

Selepas menjalankan aktiviti ini, saya berharap bahawa hubungan antara semua ahli boleh dieratkan lagi dan memaham ibudaya permainan ini.