Aktiviti D02 PersatuanBahasa Malaysia ke-17

Tarikh      : 25-4-2015

Masa       : 10.50am

Tempat   : D103

Kehadiran: 17/21

Peratus keha8iran: 80.95%

 

Aktiviti yang dijalankan:

 

Masa: 10.58am

Aktiviti Persatuan Bahasa Malaysia bermula.

 

Masa: 11.00am

Setiausaha mula mengambil nama.

 

Masa: 11.05am

Aktiviti hari ini adalah ‘game’ mengaktifkan keupayaan mengingati perkataan-perkataan dalam masa yang pendek.Pada mula-mulanya, semua ahli kecuali ketua pengatur aktiviti duduk secara bulat.Peraturan ‘game’ ini ialah seorang ahli bermula menyata satu perkataan, lalu ahli yang sebelahnya perlulah mengulang sekali perkataan yang dinyata tadi lalu menyata perkataan yang baharu. Seterusnya, ahli  yang sebelahnya juga haruslah mengulang perkataan-perkataan yang dinyatakan oleh ahli tadi. Ahli yang tidak dapat mengulang balik semua perkataan akan dikenakan hukuman yang dicadang oleh ahli-ahli persatuan sebelum game mulai.

 

Masa: 12.00pm

Aktiviti tamat.Ahli-ahli mengemaskan kelas.

 

Masa: 12.05pm

Setiausaha mengambil nama.

 

Masa: 12.10pm

Bersurai.

 

Maklumat:

 

Aktiviti ini dijalankan untuk mengaktifkan keupayaan mengingati perkataan –perkataan dalam masa yang pendek.

 

Pendapat:

 

Selepas menjalankan aktiviti ini, saya berharap bahawa ahli-ahli persatuan dapat melepaskan tekanan dan dapat mengaktifkan keupayaan mereka semasa mengingati ilmu yang baharu dalam masa yang pendek.