Aktiviti D02 Persatuan Bahasa Malaysia ke-7

Tarikh      : 14-2-2015

Masa       : 10.50am

Tempat   : D105

Kehadiran: 18/21

Peratus keha8iran: 85.7%

 

Aktiviti yang dijalankan:

 

Masa: 10.58am

Aktiviti Persatuan Bahasa Malaysia bermula.

 

Masa: 11.00am

Setiausaha mula mengambil nama.

 

Masa: 11.05am

Aktiviti hari ini ialah memperkenalkan teater tradisional yang popular dalam kalangan masyarakat Asia Tenggara, iaitu wayang kulit. Pada mulanya, ketua pengatur aktiviti memangil ahli-ahli mencatatkan nota tersebut. Selepas memperkenalkan wayang kulit, ketua pengatur aktiviti telah tanya ahli-ahli tentang soalan wayang kulit.Selain itu, ketua pengatur aktiviti telah menjalankan “game” yang berkaitan dengan wayang kulit untuk memperguatkan pngetahuan yang diajar oleh ketua pengatur aktiviti.

 

Masa: 12.00pm

Aktiviti tamat. Ahli-ahli mengemaskan kelas.

 

Masa: 12.05pm

Setiausaha mengambil nama.

 

Masa: 12.10pm

Bersurai.

 

Maklumat:

 

Aktiviti ini dijalankan untuk memperkenalkan teater tradisional kepada ahli-ahli. Dengan ini, ahli-ahli boleh mengenali dan mengetahui cara untuk bermain permainan-permainan tersebut.

 

Pendapat:

 

Selepas menjalankan aktiviti ini, saya berharap bahawa pengetahua ahli dapat lebih kaya dan memahami adat resam kaum lain dalam Negara kita.