Aktiviti D02 Persatuan Bahasa Malaysia Ke-29

Tarikh: 14 Julai 2015
Masa: 2.50pm-4.10pm
Tempat: D103
Kehadiran:20/21
Peratus hadiran: 95%

Masa: 2.50p.m.
Aktiviti persatuan bermula.

Masa: 2.55p.m.
Setiausaha mengambil nama.

Masa: 3.00p.m.
Aktiviti yang dijalankan pada hari ini ialah menghadiri ceramah yang diberikan oleh sasterawan Malaysia, Encik Uthaya Sankar SB. Ceramah ini berkaitan dengan teknik menulis cerpen dan pengalaman Encik Unthaya Sankar SB menulis sesebuah cerpen. Encik memberitahu kami bahawa meninggalkan ruang imaginasi untuk pembaca adalah amat penting dalam penulisan cerpen. Plot, watak, perwatakan, tema dan persoalan tidak boleh dikurangkan ketika sedang menulis sesebuah cerpen.

Masa: 4.00p.m.
Aktiviti persatuan telah tamat.

Masa: 4.05p.m.
Setiausaha mengambil nama.

Masa: 4.10p.m.
Bersurai.

Maklumat:
Aktiviti yang dijalankan pada hari ini bertujuan untuk membantu ahli-ahli persatuan untuk menguasai teknik menulis cerpen dan memahami beberapa aspek yang penting ketika sedang menulis sesebuah cerpen.

Pendapat:
Saya berharap bahawa ahli-ahli persatuan dapat menguasai cara yang betul untuk menulis sesebuah cerpen serta lebih gigih menyertai anugerah kesusateraan yang diadakan oleh sekolah pada setiap tahun.