组织章程

Pengerusi     主席:

1. Melancarkan Mesyuarat Agong dan mesyuarat AJK

2. Bertanggungjawab memeriksa laporan mesyuarat dan laporan bendahari

3. Memantau AJK melaksanakan tangggungjawab mereka

4. Membantu AJK pertandingan menjalankan tugas mereka

5. Membantu guru penasihat membuat penilaian terhadap ahli-ahli persatuan

 

Naib Pengerusi     副主席:

1. Membantu pengerusi dalam sebarang urusan persatuan

2. Bertanggungjawab memeriksa laporan aktiviti harian dan memeriksa buku kedatangan ahli

3. Membantu AJK pertandingan menjalankan tugas

4. Mengingatkan ahli persatuan menghabiskan papan kenyataan pada tarikh tertentu

 

Setiausaha     秘书:

1. Mengambil kedatangan ahli,membuat laporan aktiviti harian dan urusan penyalinan

2. Mengingatkan ahli yang tidak hadir pada hari persatuan untuk memohon cuti

      * Laporan aktiviti harian haruslah dihantar ke jabatan Kokurikulum dalam 5 hari selepas aktiviti harian

      * Setiap mesyuarat AJK perlu mengambil kedatangan AJK

3. Menyewa bilik darjah untuk mengadakan mesyuarat

 

Naib Setiausaha     副秘书 :

1. Bertanggungjawab membuat laporan mesyuarat dan memaklumkan AJK menghadiri mesyuarat

2. Membimbing AJK pertandingan (setiausaha) membuat laporan mesyuarat

         * Laporan mesyuarat haruslah dihantar ke jabatan kokurikulum dalam 3 hari selepas mesyuarat

 

Bendahari    财政:

1. Bertanggungjawab mengumpul yuran persatuan

2. Membuat laporan bendahari dan menghantar laporan pada hari bulan 7 setiap bulan

 

Ketua Audit    查账:

1. Memeriksa laporan bendahari

 

Ketua Hal Ehwal     事务:

1. Mengemas bilik stor dan memastikan bilik stor sentiasa bersih

2. Bertanggungjawab menyedia sebarang barang keperluan aktiviti harian

3. Bertanggungjawab membeli barang persatuan

 

Ketua Laman Web     网页负责人:

1. Bertanggungjawab memapar maklumat persatuan ke atas blog

 

Pengerusi (Pertandingan)     筹委主席:

1. Menyediakan proposal dan menetapkan tarikh,masa,matlamat pertandingan

2. Memantau dan membantu AJK menyempurnakan tugas

3. Menetapkan tarikh mesyuarat AJK

4. Memesan AJK-AJK tentang maklumat proposal,contohnya, penganggaran perbelanjaan,jadual,penyediaan

        *Proposal haruslah dihantar ke jabatan kokurikulum sebelum 30 hari pertandingan diadakan

 

Naib Pengerusi (Pertandingan)      筹委副主席:

1. Membincangkan perkara-perkara pertandingan dengan pengerusi dalam mesyuarat

2. Memahami tugas-tugas AJK

3. Bertanggungjawab dalam hal-hal pemberian sijil dan piala kepada pemenang

 

Setiausaha/Naib Setiausaha (Pertandingan)     筹委秘书:

1. Bertanggungjawab mengambil kedatangan AJK dalam mesyuarat

2. Merekod hal-hal yang dibincang dalam mesyuarat

3. Membuat laporan mesyuarat selepas mesyuarat diadakan

4. Memaklumkan AJK menghadiri mesyuarat

5. Membuat kerja penyalinan

6. Menyewa bilik darjah untuk mengadakan mesyuarat

 

Bendahari (Pertandingan)     筹委财政:

1. Menetapkan penganggaran perbelanjaan

2. Menetapkan kos hadiah pemenang dan memberitahu kumpulan hadiah bahawa bajet untuk membeli hadiah

 

Ketua Hal Ehwal (Pertandingan)     筹委事务:

1. Menyewa bilik darjah untuk mengadakan pertandingan

2. Menyedia segala barang keperluan pertandingan

 

Kumpulan Hadiah (Pertandingan)     筹委礼物组:

1. Membeli hadiah kepada guru pengadil

2. Memohon sijil daripada jabatan kokurikulum dan membeli piala kepada pemenang

 

Kumpulan Promosi (Pertandingan)     筹委宣传组:

1. Mereka borang penyertaan dan menghantar borang penyertan kepada setiap kelas

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注