Persatuan Bahasa Malaysia 国文学会

Persatuan Bahasa Malaysia ditubuhkan pada tahun 1983. Persatuan Bahasa Malaysia ditubuhkan untuk memupuk minat dan mengumpul pelajar yang berminat dalam Bahasa Malaysia. Selain itu, Persatuan Bahasa Malaysia bertujuan untuk meninggikan minat pelajar dalam Bahasa Malaysia. Bukan itu sahaja, Persatuan Bahasa Malaysia juga berobjektif untuk menaikkan tahap penguasaan Bahasa Malaysia. Masa Kokurikulum Persatuan Bahasa Malaysia adalah pada setiap hari Rabu dan Sabtu. Waktu persatuan pada hari Selasa bermula pada pukul 2.50pm hingga 4.10pm. Manakala waktu pada hari Sabtu bermula pada pukul 7.50am hingga 10.30am. Akhirnya, yuran persatuan adalah RM15 semester dan RM30 setahun.

国文学会于1983 年成 立。国文学会成立的主要宗旨是培养或召集爱好国文的同学和提高同学们对国文的兴趣。除此之外,提高同学们的国文水平也是国文学会成立的宗旨之一。国文学会的联课时间为每星期二和星期六。星期三的联课时间从下午2时50分至下午4时10分;而星期六的联课时间从上午7时50分至上午10时30分。此学会一个学期的会费为RM15,一年则为 RM30。由于本校是五天制上课,因此会隔周上课。即会有几个星期六是没有联课的。