Bengkel Penulisan Sajak

Tarikh: 11 Mei 2010

Masa: 2.50pm- 4.30pm

Pensyarah bagi bengkel ini ialah Encik Saifullizan Yahaya. Beliau telah menerangkan bagaimana kita boleh menulis sebuah sajak yang baik. Pertamanya, beliau menerangkan definasi sajak. Sajak ialah sebuah hasil moden yang tidak terikat dengan ciri-ciri puisi Melayu tradisional seperti pantun, syair, gurindam, seloka dan seumpamanya. Beliau juga mengatakan bahawa secara umum untuk menghasilkan sesebuah sajak yang baik, empat unsur ramuan asas mesti ada, iaitu:

        I.            Pemikiran

      II.            Perasaan

    III.            Nada

    IV.            Gaya

 

Beliau juga telah menyediakan beberapa buah sajak daripada Usman Awang untuk kita hayatinya.

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注