Pertandingan Forum Pelajar Zon C 2011

Ahli-ahli persatuan kami telah menyertai Pertandingan Forum Pelajar Zon C pada 9/4/2011(Sabtu) yang diadakan di dewan sekolah.Tajuk forum kami ialah Kebaikan dan Keburukan Internet kepada pelajar. Kami juga telah mencapai matlamat yang ditetapkan dengan mendapat tempat ketiga. Tmpat pertama didapati oleh Sekolah Menengah Kuen Cheng, manakala tempat kedua didapati oleh Sekolah Menengah Chong Hwa.

Kami akan lebih berusaha dan membuat persediaan yang mencukupi untuk tahun depan supaya mendapat keputusan yang lebih cemerlang.

Matlamat 2011

Matlamat 2011
1. Pertandingan Anugerah Kesusasteraan Tsun Jin:
– Semua ahli persatuan wajib menyertai pertandingan tersebut dan menghantar skrip (esei/sajak/cerpen)

2. Pertandingan Forum Zon C:
-Sekurang-kurangnya mendapat tempat ketiga

3. Pertandingan syarahan:
i) Sekolah: Semua ahli persatuan mendapat tempat,
sekurang-kurangnya tempat ketiga.
ii) Luar sekolah :
(Sekolah swasta)
-sekurang-kurangnya mendapat tempat kelima

(Tiga bahasa)
Kumpulan senior:
Sekurang-kurangnya mendapat tempat kesepuluh

Kumpulan Junior:
Sekurang-kurangnya mendapat tempat kesepuluh

4. Pertandingan Deklamasi Sajak:
Sekurang-kurangnya mendapat tempat ketiga