BM-Eloquence 2010

A. Target Persatuan 2010
1. Target persatuan 2010
– Pertandingan anugerah Tsun Jin:
-Semua ahli persatuan wajib menyertai
pertandingan tersebut dan menghantar
skrip (esei/sajak/cerpen)
2. Pertandingan Forum Zon C: Sekurang-
kurangnya tempat ketiga.
3.Pertandingan Syarahan:
i) Sekolah: Semua ahli persatuan mendapat tempat, sekurang-kurangnya tempat ketiga.
ii) Luar sekolah: (Sekolah swasta)
sekurang-kurangnya mendapat tempat kelima.
(Tiga bahasa ) Kumpulan Senior: sekurang-kurangnya mendapat tempat kesepuluh.
Kumpulan Junior: sekurang-kurangnya mendapat tempat kedua-puluh.
4. Pertandingan Deklamasi Sajak :
Sekurang-kurangnya mendapat tempat
ketiga.

B.  Kursus pelajaran dalam tahun 2010
– sebutan + intonasi
– deklamasi sajak
– forum + sesi soal jawab
– syarahan

C.  Aktiviti yang disertai pada tahun 2010
– Forum Zon C
– juruacara
– kesusateraan Tsun Jin
– Hari Kemerdekaan
-pertandingan syarahan (Dalam sekolah +
Luar sekolah)
-deklamasi sajak (luar sekolah)
-Kem motivasi pada bulan Mac

D.  Senarai nama ahli persatuan
– Loh Shin Yi
– Lee Wai Chun
– Koh Poh Fun
– Ng Shu Ding
– Ivonne Low Yi Wen
– Wong Wei
– Hee Weng Yi